1211

ျမန္မာဇာတ္ကား-ဗိုင္းရပ္(စ္)မ်ား-ေဇရဲထက္၊ စံရတီမိုးျမင့္၊ နန္းျမတ္ၿဖိဳးသင္း၊ ေဆာင္းယြန္းစံ

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>