ကိုုႀကီး (ကီြး) – Ko Gyi (Kwe) 😉
-ေျပတီဦး-ယုုသႏၱာတင္-ရတနာဗိုု
Pyay Ti Oo, Yu Thandar Tin, Yadanar Bo

Ko Gyi – Kwe

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>