ခ်င္းတြင္းမဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္အခမ္းအနား
တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈအစီအစဥ္

၁၆.၄.၂၀၁၈ (မဟာသႀကၤန္အတက္ေန႔)

Credit: Mizzima

388

Live: Chindwin Thingyan 2018

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>