သႀကၤန္အတက္ေန႔ညပိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ မဟာသႀကၤန္မ႑ပ္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ျမင္ကြင္းမ်ား (တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ)

Credit: Eleven Media

436

Live: Yangon Thingyan Atat Day (Evening)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>